Reisverslag Afrika

Oeganda augustus 2013 278

Na de vele inspanningen is het ons gelukt om drie scholen in het Kaiberamaido District (in het oosten van Oeganda) te steunen met schoolmaterialen.

 

 

 

 

 

We hebben goede en voor de kinderen vertrouwde materialen kunnen inkopen door intensief contact met onze contactpersoon Chris. Door deze materialen lokaal in te kopen, hebben we ook onze doelstelling behaald om de lokale economie te steunen. De Lwala Girls Primary School is één van de scholen die Stichting Chica blijvend zal ondersteunen. Deze meisjesschool bestaat sinds 1955 en is opgericht door de katholieke kerk. Op deze school zitten op dit moment bijna duizend meisjes in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar, verdeeld over zeven niveau’s: Primary 1 tot Primary 7.

Bij het oprichten van een nieuwe school heeft Stichting Chica blijvende steun toegezegd aan de dorpsoudsten van de dorpen Otole, Ogonwo en Awidi. De kinderen in deze dorpen moeten op dit moment minimaal vijf kilometer lopen om bij de dichtstbijzijnde school te komen. Dit is voor de jongsten niet veilig. Ze gaan nu pas vanaf tien jaar naar de eerste klas.

Bij de Teete Primary School heeft één klas les onder een boom. Voor het nieuwe lokaal kwamen ze nog zand en stenen tekort. Na kort overleg hebben we besloten om deze school eenmalig te steunen door de laatste benodigde bouwmaterialen te doneren. Zoals hierboven aangegeven willen we graag twee scholen blijvend ondersteunen. Dit kunnen we niet alleen. Naast dat we blijven schminken op verschillende evenementen, zijn we ook op zoek naar vaste donateurs.

Voor meer informatie over onze stichting en haar projecten, kunt u terecht op onze website: www.stichtingchica.nl.