Leegstand kantoorpanden

Project Description

Voor het vak Nederlands heb ik samen met met een studiegenoot de situatie van leegstaande kantoren in Nederland geanalyseerd. In het rapport werden de volgende vraagstukken onderbouwt: wat is er precies onderzocht? Wat is de precieze probleemstelling van het onderzoek? Wat was de aanleiding van het onderzoek? Waarom is het belangrijk dat het probleem onderzocht wordt? Hoe groot is het probleem? Voor wie is het belangrijk? Wie waren er bij betrokken en hoe in hoeverre waren zij betrokken?

De desbetreffende probleemstelling luidde: transformatie kantoorpanden gaat niet vanzelf. Met deze onderzoeksvraag wilde ik en mijn studiegenoot achterhalen wat het verhaal was achter de leegstand van kantoorpanden in Nederland.  Het was belangrijk om de situatie van leegstaande kantoorpanden in Nederland te onderzoeken omdat het aantal leegstaande panden destijds bleef stijgen.

Project Details

Related Projects