Studievereniging

Project Description

Studievereniging ConnecTTerzake Deventer heeft mij aangedragen om de introductie te verzorgen voor alle 1e jaars studenten Small Business & Retail Management voltijds 2013 van het Saxion te Deventer .
Het projectresultaat hield in dat alle nieuwe 1e jaar studenten SB&RM voltijds van het Saxion te Deventer kennis hadden gemaakt met elkaar, de leraren, de school, en op de hoogte waren van het programma van het aankomend leerjaar.
Voor twee dagen hebben ik en mijn projectleden een programma gemaakt en uitgevoerd.

Naast het delegeren als projectleider heb ik zelf ook veel uitgevoerd zoals: het samenstellen van een projectgroep, het schrijven van het plan van aanpak, het regelen van het hoofdprogramma, het regelen van een gastspreker, het plannen van de vergaderingen, het schrijven van de notulen, de communicatie naar alle stakeholders, het regelen van het vervoer, het reserveren van de lokalen, de financiele prognose en verantwoording, etc.

Project Details

Related Projects