Delta Press

Project Description

Delta Press is een educatieve en technische uitgeverij sinds 1982. Delta Press heeft 8 medewerkers en behoort daarmee tot het midden-klein bedrijf. Het is gevestigd in Overberg. Zij richten zich zowel op het onderwijs als op het bedrijfsleven. Zij specialiseren zich voornamelijk op uitgaven van motorvoertuig- en carrosietechniek. Delta Press blijft innoveren om haar lesmateriaal van hogere kwaliteit te kunnen blijven aanbieden.

In dit rapport heb ik samen met een projectgroep de klanttevredenheid van Delta Press onderzocht. In het onderzoek is aangegeven in hoeverre zij klantgericht te werk gingen en hoe daarop ingespeeld kon worden. Er is onderzocht of de klanttevredenheid naar behoren was en zo niet, hoe deze met 5% verhoogd kon worden.

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van een Quick Scan. Met deze Quick Scan werd het bedrijf op zeven punten getoetst, namelijk: strategie, klantrelatie, klantinformatie, organisatie, processen, medewerkers en systemen. De Quick Scan is toegepast via een enquête met drie medewerkers en twee klanten van Delta Press.

Project Details

Related Projects