Opleiding: Adoptieleren

Uw Topslijter FC

Intro
Wat houdt Adoptie leren precies in? Adoptieleren is het nieuwe onderwijsconcept van de opleiding Small Business & Retail Management te Saxion Deventer, waar zowel de student als een onderneming profijt bij heeft.

  • Het bedrijf  krijgt een ondernemende student, die voor 1 dag per week inzetbaar is voor werkzaamheden die u tijd bespaart, kennis brengt of geld oplevert.
  • Hiervoor geeft het bedrijf de student de kans het bedrijfsleven goed te leren kennen, relevante praktijkervaring op te doen en zicht te geven op alle bedrijfsprocessen en werkzaamheden als ondernemer.
  • De opleiding ondersteunt door een adequate begeleiding, grote mate van flexibiliteit/ invulling van het onderwijsconcept en ondersteunende onderwijsactiviteiten.

Het adoptieleren heeft als doel: Een warme relatie tussen student, bedrijf en opleiding creëren waarbij alle deelnemers uitgedaagd worden te groeien in hun ondernemerschap (leren van en met elkaar). Doordat bedrijven en studenten elkaar “adopteren” kunnen beiden profiteren van elkaars kennis en inspanning.

Saxion Hogeschool. (z.d). Adoptieleren ABO. Geraadpleegd op 6 juli 2013, van
http://archief.saxion.nl/adoptieleren/over_adoptieleren/watisadoptieleren

Waarom het Adoptieleren bij Marcellino?
Ik ben erg geïnteresseerd in het product whisky. Ik vind het fascinerend hoe whisky gemaakt wordt. Whisky heeft ook een boeiende geschiedenis. De concurrerende  strijd tussen de Ieren en de schotten maken het product voor mij nog interessanter. Ik vind whisky erg lekker. Marcellino verkoopt veel whisky. Marcellino is eenmanszaak.  Ik vind dat je in een eenmanszaak echt één op één  begeleiding krijgt waardoor ik veel leer. Ik word opgeleid door de eigenaar die 30 jaar ervaring heeft in het ondernemen. De afgelopen jaren waren hectische jaren binnen de retail. Het is maar de vraag of de consument in de toekomst geld durft uit te geven. Ook is de concurrentiestrijd intensief. Succesfactor voor retailers bestaat uit onderscheidend vermogen, zoals ‘beleving’, naast het inspelen op de technologische ontwikkelingen. Een mooie en uitdagende kans om hier een businessplan voor te schrijven. Met betrekking tot het mee gaan met de ontwikkelingen in de slijtersbranch, zal ik in het in het 2e jaar van mijn opleiding voor Marcellino een Businessplan schrijven of een onderzoek uitvoeren. Ik vind het erg belangrijk om een goed businessplan te kunnen schrijven of gedegen onderzoek te verrichten omdat ik ooit advies wil verlenen aan bedrijven. Nu heb ik de mogelijkheid om Marcellino te kunnen adviseren.

Taken binnen het Adoptieleren voor Marcellino
Wat wilde ik doen en leren bij Marcellino ten aanzien van het Adoptieleren in het schooljaar 2012-2013?

  • Aan de hand van de opgekregen werkwoorden activiteiten ontplooien
  •  Leren ondernemen en ondernemend leren
  • Onderzoek doen naar de huidige problematiek van de slijterij

De betreffende werkwoorden die vereist waren voor het Adoptieleren waren:
Inkoop, verkoop, administreren, communiceren, organiseren, verbeteren