Expertise

Kennis & kunde

Op deze pagina wordt het inzichtelijk over welke kennis en over welke vaardigheden ik beschik. Een vaardigheid is wat anders dan een kwaliteit. Vaardigheden kun je aanleren, over kwaliteiten (kernkwaliteiten) beschik je. Vaardigheden zijn meestal specifieke activiteiten die je kunt aanleren. Kwaliteiten bezit je dus, vaardigheden leer je aan. Waar mijn kracht ligt heb ik omschreven bij kwaliteiten. Deze pagina is een vervolg op de pagina Kwaliteiten. Met behulp van mijn kwaliteiten heb ik de hierna vermelde specifieke vakkennis verworven en vaardigheden aangeleerd. 

Kennis

Sales

    Retail Management

      Ondernemerschap

      Commerciële Economie

WordPress

Broedproces pluimvee

Vermeedering pluimvee

Fondsenwerven

Sollicitaties

Profilering

Elevator pitch

Non-profits

Persoonlijke ontwikkeling

Dranken algemeen

Whisky

Start- Up`s

Vaardigheden

  Verkopen

Profileren

Solliciteren

Netwerken

Websites maken

Pitchen

Fondsenwerven

Ondernemen

Bar bediening

Allround medewerker broederij

Pluimvee verzorgen

Presenteren

Vrijwilligerswerk